Terug in de Zandbak ‘de Tragellijn’ Lobith

Terug in de Zandbak ‘de Tragellijn’ Lobith

donderdag 11 mei

R.K. Basisschool De Tragellijn te Lobith

In samenwerking met aangesloten infrabedrijven willen we de jeugd enthousiasmeren en informeren over de Infra. Dit keer werken we samen met Dostal Wegenbouw om een leuke ochtend voor de leerlingen van groep 7 te organiseren. Het wordt een leuke ochtend, maar ook een actieve… De leerlingen mogen namelijk zelf activiteiten gaan ondernemen, bijvoorbeeld straten en op een heuse graafmachine! Op 11 mei is er weer een project ‘Terug in de Zandbak’ in onze praktijkhal in Holten.